PROJEKT MŠMT 2005/2006 - Nové přístupy k uplatnění ICT ve výuce na SOŠ
FYZIKA


SIMULACE IP - SIMULACE VYTVOŘENÉ V PROSTŘEDÍ INTERACTIVE PHYSIC
On-line Simulace IP je soubor 57 simulací pro prostředí PC programu Interactive Physics rozdělených do jednotlivých kapitol. Ke všem simulacím je k dispozici manuál k simulacím stručně popisující jednotlivé simulace. Program Interactive Physics ip - zajímavý počítačový program, který umožňuje interaktivní řešení fyzikálních problémů a provádění fyzikálních experimentů bez využití jediné reálné pomůcky. Vše je řešeno jako vkládání jednotlivých objektů (těleso, působiště, směr a velikost síly, pružina, kladka, …) na pracovní plochu počítače a jejich vzájemné propojování. Samozřejmostí je i potřebná fyzikální nástavba, tj. zobrazovaní vektorů, časových průběhů, grafů, číselných hodnot, atd. Demoverzi si můžete stáhnout z webu tvůrce po vyplnění formuláře! V demo verzi nelze spustit libovolnou simulaci, ani uložit vámi vytvořenou simulaci! Více informací ohledně programu najdete na webových stránkách našeho projektu. Tyto simulace si můžete stáhnout a používat jednotlivě i bez připojení k internetu. Autor: Mgr. Adámek Robert

IP_simulace  (577 kB) Stáhnout simulace [ IP_simulace.exe (577 kB) ]
IP_manual_1.02.pdf (3.31 MB) Manuál k simulacím [ IP_manual_1.02.pdf (3.31 MB) ]

 


IP - COACH - LABORATORNÍ PRÁCE PRO PROSTŘEDÍ IP- COACH
IP - COACH je integrovaný měřící, modelovací a řídící systém společnosti CMA (Centre of Microcomputer Applications) vytvořený na Amsterdamské univerzitě. Více informaci včetně několika laboratorních prací naleznete v našem manuálu:
Autor: Mgr. Adámek Robert

Laboratorni_prace_v_IP-COACH.pdf (599 kB) Laboratorní práce [ Laboratorni_prace_v_IP-COACH.pdf (599 kB) ]






Design by Robo 2006