PROJEKT MŠMT 2005/2006 - Nové přístupy k uplatnění ICT ve výuce na SOŠ

SIMULACE IP

FYZIKA - Simulace IP
Složky všech simulací ...
Složka všech simulací z kinematiky I. Kinematika hmotného bodu - 6 simulací ve složce
IP simulaceIP simulace TRAJEKTORIE HMOTNÉHO BODU
IP simulaceIP simulace ROVNOMERNĚ PŘÍMOČARÝ POHYB 1
IP simulaceIP simulace ROVNOMERNĚ PŘÍMOČARÝ POHYB 2
IP simulaceIP simulace ROVNOMERNĚ ZRYCHLENÝ POHYB
IP simulaceIP simulace ROVNOMERNĚ ZPOMALENÝ POHYB
IP simulaceIP simulace ROVNOMERNĚ POHYB PO KRUŽNICI
 
Složka všech simulací z dynamiky II. Dynamika hmotného bodu - 7 simulací ve složce
IP simulaceIP simulace 2. NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON
IP simulaceIP simulace TŘECÍ SÍLA
IP simulaceIP simulace VALIVÝ ODPOR
IP simulaceIP simulace POHYB PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ
IP simulaceIP simulace DOSTŘEDIVÁ A ODSTŘEDIVÁ SÍLA
IP simulaceIP simulace ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI
IP simulaceIP simulace NEPRUŽNÝ RÁZ
 
Složka všech simulací z mech. práce a energie III. Mechanická práce a energie - 2 simulace ve složce
IP simulaceIP simulace MECHANICKÁ PRÁCE
IP simulaceIP simulace ZÁKON ZACHOVÁNÍ MECHANICKÉ ENERGIE
 
Složka všech simulací z gravitačního pole IV. Gravitační pole - 7 simulací ve složce
IP simulaceIP simulace NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON
IP simulaceIP simulace VOLNÝ PÁD
IP simulaceIP simulace VRH SVISLÝ VZHŮRU
IP simulaceIP simulace VODOROVNÝ VRH
IP simulaceIP simulace VRH ŠIKMÝ VZHŮRU
IP simulaceIP simulace POHYBY V RADIÁLNÍM POLI ZEMĚ
IP simulaceIP simulace GRAVITAČNÍ POLE SLUNCE
 
Složka všech simulací z mech. tuhého tělesa V. Mechanika tuhého tělesa - 5 simulací ve složce
IP simulaceIP simulace MOMENTOVÁ VĚTA
IP simulaceIP simulace PÁKA
IP simulaceIP simulace PRINCIP KLADKY
IP simulaceIP simulace KLADKOSTROJ
IP simulaceIP simulace STABILITA TĚLESA
 
Složka všech simulací z mech. tekutin VI. Mechanika tekutin - 2 simulace ve složce
IP simulaceIP simulace HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ
IP simulaceIP simulace VÝTOK KAPALINY OTVOREM
 
Složka všech simulací z termiky VI. Termodynamika - 4 simulace ve složce
IP simulaceIP simulace IZOTERMICKÝ DĚJ
IP simulaceIP simulace IZOCHORICKÝ DĚJ
IP simulaceIP simulace IZOBARICKÝ DĚJ
IP simulaceIP simulace ADIABATICKÝ DĚJ
 
Složka všech simulací z mech. kmitání VII. Mechanické kmitání - 8 simulací ve složce
IP simulaceIP simulace ROVNICE VÝCHYLKY MECHANICKÉHO OSCILÁTORU
IP simulaceIP simulace DYNAMIKA MECHANICKÉHO OSCILÁTORU
IP simulaceIP simulace PERIODA MECHANICKÉHO OSCILÁTORU
IP simulaceIP simulace VÝCHYLKA MATEMATICKÉHO KYVADLA
IP simulaceIP simulace PERIODA MATEMATICKÉHO KYVADLA
IP simulaceIP simulace NUCENÉ KMITÁNÍ -REZONANCE
IP simulaceIP simulace SPŘAŽENÁ KYVADLA
IP simulaceIP simulace TLUMENÉ KMITÁNÍ
 
Složka všech simulací z mech. vlnění VIII. Mechanické vlnění - 4 simulace ve složce
IP simulaceIP simulace POSTUPNÉ VLNĚNÍ PŘÍČNÉ
IP simulaceIP simulace POSTUPNÉ VLNĚNÍ PODÉLNÉ
IP simulaceIP simulace STOJATÉ VLNĚNÍ PŘÍČNÉ
IP simulaceIP simulace STOJATÉ VLNĚNÍ PODÉLNÉ
 
Složka všech simulací z optiky IX. Optika - 7 simulací ve složce
IP simulaceIP simulace ZÁKON ODRAZU A LOMU
IP simulaceIP simulace ZOBRAZENÍ VYDUTÝM ZRCADLEM I
IP simulaceIP simulace ZOBRAZENÍ VYDUTÝM ZRCADLEM II
IP simulaceIP simulace ZOBRAZENÍ VYPUKLÝM ZRCADLEM
IP simulaceIP simulace ZOBRAZENÍ SPOJKOU I
IP simulaceIP simulace ZOBRAZENÍ SPOJKOU II
IP simulaceIP simulace ZOBRAZENÍ ROZPTYLKOU
 
Složka všech simulací z elektromagnetizmu X. Elektro-magnetizmus - 5 simulací ve složce
IP simulaceIP simulace SILOČARY DVOU STEJNÝCH NÁBOJŮ
IP simulaceIP simulace SILOČARY DVOU OPAČNÝCH NÁBOJŮ
IP simulaceIP simulace PRINCIP ELEKTROSKOPU
IP simulaceIP simulace POHYB VOLNÉHO KLADNÉHO NÁBOJE
IP simulaceIP simulace POHYB VOLNÉHO ZÁPORNÉHO NÁBOJE
 


Design by Robo 2006