O škole

Čestné prohlášení COVID

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Informace pro strávníky ve školní jídelně

„Odhláška obědů“ - informace pro strávníky ve školní jídelně:

  • kontaktní osoba na SŠTaS: paní Marie Zamarská, tel.: 731 455 984
  • oběd si můžete odhlásit nejpozději vždy den předem do 11.00 hod.,a to na internetovém portále: www.strava.cz
  • kód zařízení: 3007 (výběr jídelny)
  • uživatel:příjmeníjméno (napsáno dohromady)
  • heslo: příjmeníjméno (napsáno dohromady)

 

Prohlédněte si jídelníček

90. narozeniny školy

 

1. října 1921 byla zahájena výuka na Průmyslové a mistrovské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karvinné. Nejdříve v provizorních prostorách, ale již od 18. října 1923 v nově postavené školní budově v Karviné-Dolech.

Číst dál...

Tělocvična a sportovní areál

Tělocvična a sportovní areál


Tělocvična a její spousta možností... fotbal, florbal, basket...
Venkovní areál nabízí také spoustu sportovních možností. Běh na 100m, Basketbal, florbal, fotbal, volejbal...

Číst dál...

Dílny

Dílny

Strojírenství je základem všech studijních oborů od založení školy, proto soustružna, frézárna a nástrojárna patří k dílnám s nejdelší tradicí. Dovednosti ze zámečnické dílny se mohou studentům hodit nejen u praktické maturitní zkoušky.

Číst dál...