Základní údaje

Moravskoslezský kraj

Střední průmyslová škola Karviná
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem
POMSK-300

právní forma škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace
název a adresa zřizovatele: Moravskoslezský kraj,
28 října 117, Ostrava 702 18
typ školy: státní (neplatí se školné)
ředitelka: Ing. Česlava LUKAŠTÍKOVÁ
statutární zástupce ředitelky: Ing. Tomáš POSKER
zástupkyně ředitelky: Mgr. Radka KLOTKOVÁ
vedoucí dílen: Ing. Antonín KÖLLNER
výchovná poradkyně: Mgr. Marie FEICHTINGEROVÁ