JSME NA FACEBOOKU

Anglický jazyk

Pokračujeme v konverzaci s rodilým mluvčím

NattOd září 2019 jsou pondělní hodiny angličtiny opět věnovány konverzaci s naším kanadským lektorem Mattem. Na základě harmonogramu se v hodinách vystřídají žáci všech ročníků a oborů.

Probíraná témata vychází ze ŠVP, ale reagují také na aktuální události. Cílem je dozvědět se informace o životě v Severní Americe, porovnat je s našimi zvyklostmi a diskutovat o věcech kolem nás. V letošním roce jsme už hovořili o rozdílech ve studiu, bydlení, hledání práce, či stravování.

Číst dál...

Soutěž v anglické konverzaci

1Domluvit se anglicky patří dnes mezi jedny z nejžádanějších dovedností na trhu práce. Příležitost ukázat, jak jim jde angličtina dostali studenti 2. a 3. ročníků v úterý 29. ledna 2019. Každoroční soutěž konverzace v anglickém jazyce proběhla podobně jako v předchozích letech.

Nejdříve studenti prokázali své dovednosti porozumění při čtení a poslechu. Po krátké přípravě pak každý přednesl téma, které si vylosoval. Studenti předvedli také schopnost popsat obrázek a reagovat na dotazy poroty. Porota složená z učitelů anglického jazyka hodnotila plynulost vyjadřování, rozsah slovní zásoby i mluvnických prostředků a jejich přesnost.

 

Číst dál...

Kdo je nejlepší “English speaker” aneb školní kolo soutěže

ANJ soutěž 2018Soutěž v anglické konverzaci má ve škole již dlouhou tradici. Vítěz školního kola postupuje do okresního kola, kde může porovnat své dovednosti se studenty z ostatních středních škol.

Přihlášení studenti musí nejdříve podstoupit poslechový test a také Use of English test, který testuje gramaticko-lexikální úroveň jazyka. Po vylosování tématu má každý účastník 5 minut na přípravu. Předpokládá se, že soutěžící předvede plynulý a dobře strukturovaný přednes na zadané téma a během 3 minut prokáže co největší šíři slovní zásoby i mluvnických prostředků. Součástí soutěže jsou i reakce na otázky poroty a popis obrázku.

Číst dál...

Nice to meet you, Mr A.

MattOd 11. září 2017 budou pondělní hodiny angličtiny v rukou Matta Ammendolia. V rámci projektu financovaného z prostředků EU tak budou mít učitelé i žáci příležitost zažít autentickou výuku anglického jazyka vedenou rodilým mluvčím po celý školní rok. Věříme, že tato zkušenost přispěje k odstranění zábran mluvit cizím jazykem a podpoří zájem studentů o učení. Spolupráce učitelů angličtiny s rodilým mluvčím přinese nové zkušenosti a to se projeví i v ostatních hodinách angličtiny.

Číst dál...

English Outside the School

en ka projekt2017 MZačátek května je ve znamení písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky, a aby maturanti nebyli nikým a ničím rušeni, sešli se studenti 1. a 2. ročníků 3. května 2017 v 8.00 na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštát. Odtud vyrazili na trasu s plněním úkolů ve dvojicích, přičemž celkem na ně čekalo 5 stanovišť. Trasa vedla přes park Boženy Němcové do Společenského domu lázní Darkov, kde v 10.00 začínala série přednášek na téma Zdraví.

10 studentů 2. D se ujalo funkce rozhodčích na stanovištích. Jejich úkolem bylo seznámit své spolužáky se zadáním úkolu v anglickém jazyce a dohlédnout na jeho plnění.

Číst dál...

2. místo v okresním kole konverzační soutěže v jazyce anglickém

1Ve čtvrtek 9. února 2017 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce a naši školu výborně reprezentoval vítěz školního kola Jakub Smýkal z 3D. V silné konkurenci 13 nejlepších studentů škol z Karviné, Havířova, Orlové, Bohumína a Českého Těšína nakonec obsadil krásné 2. místo.

  1. Aneta Kochanová Gymnázium Komenského, Havířov
  2. Jakub Smýkal Střední průmyslová škola, Karviná
  3. Vítězslav Rypar Gymnázium Karviná

Číst dál...

Keep Calm and Speak English

1Ve středu 25. ledna 2017 v 8 hodin se v učebně anglického jazyka sešli studenti 2. a 3. ročníku, aby porovnali své dovednosti konverzovat v anglickém jazyce. Kromě souvislého projevu na vybrané téma, museli také prokázat schopnost porozumění čtení i poslechu.

Všichni zúčastnění studenti předvedli angličtinu na velmi dobré úrovni, nezaskočily je otázky porotců ani netradiční obrázky, které měli co nejdetailněji popsat. Všichni studenti byli odměněni knížkou adaptované četby, vítězové pak knihou s CD.

Číst dál...

3. místo v okresním kole konverzace v anglickém jazyce

1

Okresní kolo v konverzaci z anglického jazyka proběhlo v úterý 23. února 2016 na Gymnáziu a Obchodní akademii, Orlová. Naši školu letos reprezentoval David Weglorz ze 3. D, který obsadil krásné 3. místo a dokázal, že studenti na karvinské průmyslovce jsou šikovní nejen v technických disciplínách.

Děkujeme Davidovi za vzornou přípravu a blahopřejeme k umístění na „stupních vítězů“!

Číst dál...

Známe vítěze školního kola soutěže v anglické konverzaci

1„Tento rok jsem se konverzační soutěže v anglickém jazyce zúčastnil poprvé a můžu říct, že to pro mě byla příjemná zkušenost a šance rozvinout své dovednosti v komunikaci.“ (Ondřej Špernoga, 3D)

27. ledna 2016 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Celkem se soutěže zúčastnilo 13 studentů, v kategorii 2. ročníků 6 studentů, z toho dvě dívky. Po rozlosování pořadí se mohlo začít.

Číst dál...