V rámci projektu GLOBE měříme teplotu vzduchu.
Vždy v 7 hodin ráno a v solární poledne.       

Český jazyk

Setkání s historií

1

V tomto měsíci si všichni připomínáme 30leté výročí Sametové revoluce. Jsme součástí celostátního projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách, který v součinnosti organizací Jeden svět na školách, Člověk v tísni ve spolupráci a učitelů mnoha českých škol přibližuje mladé generaci významné momenty moderních dějin. Je totiž patrné, že pro studenty se tyto události stávají vzdálenou historií, mnozí si však uvědomují, že vymoženosti dnešní svobodné společnosti mají základ právě v době nedávné, a je tedy nutné uvědomit si, kam již ve vývoji nechceme směřovat.

Číst dál...

Začali jsme divadlem

Stříhali dohola Josefa Kainara1V letošním školním roce začala výuka maturitní češtiny docela netradičně. Ve středu 4.9. jsme vyrazili do ostravského Divadla loutek, kde nás čekalo představení Stříhali dohola Josefa Kainara. Začátek představení v 10 hodin nás velice potěšil. O Kainarovi jsme už slyšeli, ale netušili jsme, co nás čeká. Veršíčky povinné četby?

Číst dál...

Osvětim není zábava

BránaV pondělí 24. října jsme se my čtvrťáci vydali na cestu do Osvětimi. Po příjezdu k areálu se vydáváme ke vstupní bráně. K našemu překvapení procházíme bezpečnostními rámy, před kterými musíme odložit klíče, mobily i opasky. Pak fasujeme sluchátka a přijímače a vydáváme se na obhlídku. Bohužel jen málo z nás si troufá na prohlídku v polštině, takže jdeme všichni pohromadě a je nás tedy hodně.

Po několika úvodních slovech procházíme vstupní branou s německým nápisem „Arbeit macht frei“. Asi si neumíme představit tehdejší postoje, protože tento název je pro nás docela zavádějící. Prací ke svobodě? A tady?

Číst dál...

Jan Szturc získal třetí místo ve slohové soutěži

Všichni studenti čtvrtých ročníků se zúčastnili středoškolské slohové soutěže, kterou pořádala Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity. Účastnici měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. Porota složená ze zástupců odborníků v dané oblasti vybrala vítěze jednotlivých kategorii. Jan Szturc ze třídy 4. E obsadil s úvahou Jaká nás čeká budoucnost v nakupovaní krásné třetí místo. Honzovi blahopřejeme!

J. Karkoška

www.slu.cz

 

Psali jsme do novin

I v letošním roce jsme se zapojili do celostátního projektu „Studenti píší noviny“, který pořádá deník Mladá fronta Dnes. Podzimního kola se tradičně účastní studenti 4. ročníků, kteří centrálně zadávaná témata využívají také jako přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka – neboli jak říkají učitelé češtiny: „Máš zadáno téma, musíš se pokusit napsat smysluplný text stanoveného rozsahu.“ Že se články mnohým studentům podařily, dokazuje i to, že články studentů Michala Kružíka a Pavla Grusmanna (oba ze třídy 4. F) byly vybrány a otištěny na stránkách celostátního deníku, Michalův článek byl odměněn i zajímavou cenou. Letos studenti reagovali na téma přistěhovalectví, vyjadřovali se k otázkám bezpečí v našem městě i k tomu, zda vidí v životě v našem kraji svou budoucnost a perspektivu. Články, které byly do novin zaslány, a naše názory si můžete přečíst zde.

Zpracovala Mgr. Lada Vojtková