V rámci projektu GLOBE měříme teplotu vzduchu.
Vždy v 7 hodin ráno a v solární poledne.       

Ostatní

100 let od založení školy

1921Historie dnešní SPŠ začala 5. října 1921 zahájením výuky na Průmyslové a mistrovské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karvinné.

U příležitosti 100. výročí založení naší školy chceme vytvořit 3D model její původní již neexistující budovy. Bohužel v archivu Karviné je jen pár fotek. Pro vytvoření kvalitního 3D modelu potřebujeme fotografie z různých stran, nejlépe i s okolím školy. Obracíme se na naše absolventy a pamětníky, zda by nám nezapůjčili fotografie staré budovy pro oskenování.

Chceme rovněž uspořádat výstavku s tably absolventů, kterých je přes 10 000.

 

Číst dál...

Spotkanie abiturientów 1999 - 2019

W roku 1999 w naszej szkole złożyli egzamin maturalny studenci klasy 4.P. Po dwudziestu latach zorganizowali spotkanie, żeby zawspominać na szkolne lata.

Po maturze niektórzy ukończyli studia na wyższej uczelni, niektórzy poszli pracować. Bez względu na wybór, większość z nich ma zawód związany z kierunkiem studia – maszynoznawstwem.

Číst dál...

Setkání absolventů 1999 - 2019

V roce 1999 na naši škole odmaturovali studenti třídy 4.P. Po dvaceti letech se sešli, aby zavzpomínali na školní léta.

Po maturitě někteří úspěšně dokončili vysokoškolské studium, jiní nastoupili přímo do práce.Ať už si zvolili jakoukoliv životní cestu, téměř všichni pracují ve vystudovaném oboru – strojírenství.

Číst dál...

Návštěva amerických letců v rámci dnů NATO 2019

1V rámci dnů NATO jsme dostali možnost přivítat na naší škole skupinu pěti amerických letců. Beseda se konala 20. 9. 2019, jako součást a zpestření výuky anglického jazyka. Po úvodním monologu letců dostali studenti prostor klást otázky, které je zajímaly.

Každý student, ať už méně či více pokročilý v anglickém jazyce, měl možnost procvičit si kladení otázek a zároveň i poslechové dovednosti. Zkušení žáci byli schopni vést s letci smysluplnou konverzaci, zatímco méně pokročilí studenti měli možnost poslouchat a snažili se porozumět otázkám a odpovědím. Díky ochotě letců jsme se dozvěděli zajímavé a užitečné informace týkající se nejen jejich každodenního života a techniky, ale také i USA a jejich životnímu stylu.

Číst dál...