V rámci projektu GLOBE měříme teplotu vzduchu.
Vždy v 7 hodin ráno a v solární poledne.       

Maturitní zkoušky - informace

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE (MZ)

 

1. SPOLEČNÁ ČÁST

 

a) Předměty společné části MZ

- Povinné:
  • ČJL - didaktický test (DT), písemná práce (PP), ústní zkoušení (ÚZ)
- Volitelné:
  • Cizí jazyk (CJ) - ANJ, NJ (DT, PP, ÚZ)
  • Matematika (MAT) - didaktický test (DT)

 

2. PROFILOVÁ ČÁST

 

OBOR: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

a) Předměty profilové části MZ

- Povinné:

Operační systémy a počítačové sítě - OSS (ÚZ) - více zde

- Volitelné:

Technické vybavení počítačů - TVP (ÚZ) - více zde

Aplikační programové vybavení - APV (ÚZ) - více zde

- Nepovinné - maximálně 2 zkoušky (jiné než povinné):

Matematika - MAT (ÚZ) - více zde

Fyzika - FYZ (ÚZ)- více zde

Informační a komunikační technologie - ICT (ÚZ) - více zde

Občanský a společenskovědní základ - OSZ (ÚZ)

b) Praktická zkouška (PRZ) nebo maturitní práce s obhajobou (MP)

praktická zkouška (PRZ)

Programování a webové aplikace - PWA - více zde

maturitní práce s obhajobou (MP)

Vývoj aplikací - VAP

1. Návrh a realizace zařízení s mikroprocesorem

2. Návrh a realizace periférie k PC s obvodem I2C

 

 

 

OBOR: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

 

a) Předměty profilové části MZ

- Povinné:

Elektronické počítače - EPO (ÚZ) - více zde

Elektronika - ELT (ÚZ) - více zde

- Nepovinné - maximálně 2 zkoušky (jiné než povinné):

Matematika - MAT (ÚZ) - více zde

Fyzika - FYZ (ÚZ)- více zde

Informační a komunikační technologie - ICT (ÚZ) - více zde

Občanský a společenskovědní základ - OSZ

b) Praktická zkouška (PRZ)

Elektrotechnická praxe - ELP (Elektronické počítače, elektrotechnická měření) - více zde

1. Měření elektronických obvodů

2. Řízení počítačových periférií

 

 

 

OBOR: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

 

a) Předměty profilové části MZ

- Povinné:

Stavba a provoz strojů - SPS (ÚZ) - více zde

Strojírenská technologie - STT (ÚZ) - více zde

- Nepovinné - maximálně 2 zkoušky (jiné než povinné):

Matematika - MAT (ÚZ) - více zde

Fyzika - FYZ (ÚZ)- více zde

Informační a komunikační technologie - ICT (ÚZ) - více zde

Občanský a společenskovědní základ - OSZ

b) Praktická zkouška (PRZ) nebo maturitní práce s obhajobou (MP)

praktická zkouška (PRZ)

Strojírenská praxe - STP (Kontrola měření strojních součástí, počítačová grafika, technologie obrábění) - více zde

1. Návrh mechanického převodu

2. Kontrola a měření strojních součástí

3. Návrh programu pro CNC obrábění

maturitní práce s obhajobou (MP)

CAD systémy – 3D modelování - CAD

 

 

 

OBOR: 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

 

a) Předměty profilové části MZ

- Povinné - dva volitelné:

Matematika - MAT (ÚZ) - více zde

Fyzika - FYZ (ÚZ)- více zde

Informační a komunikační technologie - ICT (ÚZ) - více zde

Chemie - CHE (ÚZ) - více zde

Základy techniky - ZTE (ÚZ) - více zde

b) Maturitní práce s obhajobou (MP)

CAD systémy – 3D modelování - CAD

c) Nepovinné - maximálně 2 zkoušky (jiné než povinné):

Matematika - MAT (ÚZ) - více zde

Fyzika - FYZ (ÚZ)- více zde

Informační a komunikační technologie - ICT (ÚZ) - více zde

Občanský a společenskovědní základ - OSZ (ÚZ)

Chemie - CHE (ÚZ) - více zde

Cizí jazyk - CJ - Německý jazyk - NEJ (ÚZ) - více zde

Základy techniky - ZTE (ÚZ) - více zde

 


Vysvětlivky: (MZ) - maturitní zkouška, (DT) - didaktický test, (PP) - písemná práce, (ÚZ) - ústní zkouška, (MP) - maturitní zkouška s obhajobou, (PRZ) - praktická zkouška