JSME NA FACEBOOKU

Projekty

Projekty školy - Přehled

Projekt - DVPP 2013MSMT

 Cíl projektu

Cílem projektu byl rozvoj zkvalitnění znalostí učitelů odborných předmětů v oblasti CAD, CAM a CNC ve spolupráci se zaměstnavateli v regionu tak, aby se vzdělávání žáků přiblížilo co nejvíce potřebám strojírenské praxe. V rámci přípravy projektu škola vypracovala a získala akreditaci na vzdělávací akci „Propojení výuky CAD/CAM/CNC s praxí“ číslo akreditace MŠMT-20715/2013-1-590.

Projekt - Mechatronika

 

Baner ROP 2007-13

Cíl projektu
Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem. Realizací projektu se výuka odborných předmětu výrazně přiblíží praxi, vzroste uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v neposlední řadě dojde k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací programy.
Tomorrow Becomes Today - Student-Made Advanced Real Technology
LOGO
Název projektu: Tomorrow Becomes Today - Student-Made Advanced Real Technology
Zítřek se stává dneškem - Pokrokové technologie vytvářené studenty
Číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134080
Trvání projektu: 2012-2014
Partnerské školy: Polsko, Itálie, Turecko
Jazyk projektu: angličtina

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III

PROJEKT

Cíl projektu

Zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. rekonstrukce a materiálové vybavení tří venkovních sportovních hřišť při vzdělávacích zařízeních, tak aby odpovídaly požadavkům vzdělávání 21. století. Rozšíření nabídky sportovních zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, handicapovaných občanů a široké veřejnosti. Podpora komunitní role škol (zázemí pro poskytování komunitních služeb), vytvoření zázemí pro neziskové organizace působící v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času, zvýšení soudržnosti obyvatel s územím, ve kterém žijí.

 
Šance pro inovace v technických oborech.

Šance pro inovace v technických oborech

Projekt je zaměřen na inovace v technických oborech střední školy. Cílem projektu je zvýšit motivaci ke studiu, zlepšit kvalitu výuky, vytvořit prostor pro inovační metody v práci učitele a rozšířit využívání ICT ve výuce.

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

Cíle projektu:
1. Zvýšení motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech
2. Zvýšení kvality odborného vzdělávání na zapojených středních školách.

The GLOBE Program

 

GLOBE

 

Od podzimu roku 2003 je naše škola zapojená do mezinárodního programu GLOBE, jehož oficiální název je The GLOBE Program.
  WO - DI - AK
 
WODIAKWODIAKWODIAKWODIAK
WO - DI - AK je soutěžní chemicko - fyzikální zábavný seminář nejen pro studenty SPŠ Karviná, kde účastníci debatují o fyzikálních a chemických zákonech a principech, na nichž fungují věci kolem nás. Součástí semináře je soutěž pro zástupce jednotlivých tříd, kteří tipují, jak daný pokus skončí, popřípadě objasňují principy fungování jednotlivých pokusů.Jednotlivé díly jsou tématicky zaměřeny.

Projekt OLZA
sym_logo.gif

Sledování jakosti vod Olše během školního roku

Projekt MŠMT 2005
alt

Nové přístupy k uplatnění informačních technologií ve výuce na střední odborné škole