JSME NA FACEBOOKU

Tajný život města

QUESTNI SI TO S NÁMI

 QuestDruhý rok projektu Tajný život města je věnován Questům. Co je to quest?

Quest se dá přeložit jako "Hledačka". Quest je lákavá cesta za pokladem. Je to procházka, která vám dá něco navíc:

„Jak lákavé jsou cesty za pokladem! Kdesi tam venku je ukryt poklad. Budete-li bystře uvažovat a zvolíte promyšlenou strategii, naleznete jej. Cesta za pokladem vznikla s cílem pobavit vás, nalákat vás na tajemství, příběh, na objevování skrytého, kouzelného světa. Musíte jen vyřešit hádanky a rozluštit mapu a poklad bude váš.“ 

Číst dál...

Sumář naší práce. Ale konec to není!

V našem nabitém projektu jsme udělali mnoho práce. Ale bavilo nás to a mnoho jsme se naučili a zažili kupu legrace. Prostě tým byl perfektní.

Nafotili jsme kolem 170 fotek.Nástěnka ve škole

Odeslali jsme do databáze ve Francii 143 fotek (zatím).

Naučili jsme se dívat i pod nohy.

Naučili jsme se rozpoznávat květiny podle atlasu a internetu.

Naučili jsme se některé latinské názvy!

Porovnali jsme rostliny v lesoparku Dubina a ve městě.

Pro kampaň jsme:Aplikace - statistika

- připravili nástěnku

- vyrobili roll-up

- připravili kartičky s návodem pro používání aplikace PlantNet

- informovali jsme naše spolužáky a jejich rodiče

- informovali jsme učitele a všechny hosty naší školy

- napsali jsme článek do novin

- pozvali jsme televizi POLAR

 

Je to moc nebo málo? Je to jen řečnická otázka! Bavilo nás to, a proto jedeme dál!

Dál budeme fotit rostliny, poznávat je a odesílat.

A co vy? Přidáte se?

Kampaň vrcholí

Naše kampaň se rychle přiblížila ke konci. Jako vyvrcholení kampaně jsme se pokusuli informovat širokou veřejnost v našem regionu. Nabídli jsme povídání o projektu Tajný život města regionální televizi. Přijeli, natočili si nás a tady to je.

Tajný život města v TV

 Snad se vám TV šot líbil!

 Jestli ne, tak s tím nic nenaděláme. Ale můžete si přečíst článek, který vyšel v Karvinském Deníku 24. 6. 2017.

 Článek

 

  Co jsme všechno v Tajném životě města udělali? Čtěte: Sumář naší práce!

Návštěvníci školy

Návštěvníci naší školy

Po celou dobu projektu oznamujeme vcházejícím do naší školy, že jsme v projektu Tajný život města. Jak? Jednodnuše tak, že přeNavod2d dveřmí do naší haly máme umístěn roll-up s propagací projektu. Naši studenti - spolužáci - ho potkávají denně. Ale uvědomili jsme si, že roll-up vnímají i návštěvníci, kteří přicházejí jen na chvíli. Například pošta, rodiče žáků, kteří se hlásí na naší školu, návštevy z kraje, vysokoškoláci, kteří tady mají studium v soboty a neděle. Tak jsme se rozhodli podpořit jejich odvahu na práci s aplikací PlantNet. Vytvořili jsme malý lísteček (11 x 7,5 cm) s návodem, jak aplikaci používat.

Ptáte se, proč lísteček? I tato odpověď je jednoduchá. V našem týmu jsou Gloubáci, kteří byli na GLOBE Games 2017 v Moravských Budějovicích. Tam dostali milý dáreček v podobě poznámkových lístků se stojánkem. Naše lístky jsme do něj vložili a postavili na stůl recepce v hale naší školy. Hned vedle roll-upu. A tak si všichni, kdo vstoupí do školy mohou o projektu přečíst a vzít si návod na používání aplikace!

A protože o jednom víkendu jsme hostili mažoretky a mažorety, kteří v Karviné měli mistrovství, rozšířili jsme tento projekt i mezi ně. Jsme to ale šikovní! :-)

 Stručný návod

Dál: Kampaň vrcholí

Studenti celé školy v tom jedou taky!

Náš tým Tajného života města chtěl v co největší míře podpořit rodiče v používání aplikce PlantNet. Jako nejlepší pomocníky rodičů byly zvoleni, jak také jinak(!), studenti naší školy - děti svých rodičů. A tak jsme si připravili kratičkou prezentaci a vyrazili jsme do tříd. Ukázali jsme co děláme, proč to děláme a jak si aplikaci mohou užít i oni, naši kamarádi. Naučili jsme je s aplikací pracovat, což nedalo na technické škole téměř žádnou práci. Pak jsme je vyzvali, aby se zeptali rodičů, zda mají aplikaci staženou a zda ji už vyzkoušeli v terénu. A aby nezapomněli rodiče povzbudit a popřípadě jim pomoci. Takže v naší výzvě "Biodiverzitě na stopě" už v tom jedeme spolu - studenti i rodiče. :-)

 

 Alex a OndraPráce s aplikací PlantNetPráce s aplikací PlantNetŽáci pacovali i se svými mobily!

 

 Dále čtěte Návštěvnící naší školy

Biodiverzitě na stopě

BiodiverzitaAčkoli je naše škola školou technického zaměření, máme v v našem školním programu i výku přírodovědnou. Například královnu věd matematiku, celý vesmír popisující fyziku, od popisu látkového složení našeho světa po mechanizmus lásky objasňující chemii. Biologie chybí. Ale to bychom nebyli my průmyslováci, abychom se nepoprali i s tímto "hendikepem". Naše škola je aktivní součástí celosvětového projektu, který v Česku (i na Slovensku) dostal název

Tajný život města.

 

V něm se účastnícBiodiverzitě na stopěí projektu spolupodílejí na zdokonalení aplikace pro rozpoznávání květin, keřů a stromů. A právě to, kolik druhů je všech rostlin v určitém prostoru, nazýváme biodiverzitou. Mnohdy ani nevidíme, co nám roste pod nohama či hned vedle chodníku. To chceme pomoci změnit.

Naším úkolem je rostliny nafotit, určit a poslat do mezinárodní databáze.

 

Co všechno máme za úkol se dozvíte dále: Projekt ostrý jako řemen.

Projekt ostrý jako řemen

Projekt Tazný život města je napěchovaný úkoly aktivitami téměř k prasknutí. Zejména s ohledem na časový interval, ve kterém je nutno jej splnit. Ale náš tým se ničeho nebojí a tajemno miluje. Takže jaké výzvy jsou součástí tohoto projektu? Tady jsou:

  • zvolit si oblast ve městě a tu zkoumat z hlediska biodiverzity rostlin
  • vyfotit, určit a odeslat do databáze rostliny nalezené v našem  regionu
  • vytvořit kampaň o projektu pro žáky, rodiče, veřejnost
  • informovat veřejnost o výsledcích projektu

 

  • vytvořit elektronický herbář rostlin, které jsme našli

 

Tohleto nás čeká :-)

 Poznejte náš tým: Tým

Tým

Kteří naší žáci patří do týmu? Poznejte ty odvážné:

Ondřej Knybl

Alexander Kania

Dominik Kula

David Švihl

Šimon Pazdziora

Jiří Zicha

Vojtěch Tomala

Tito odvážní studenti si rozšiřují své znalosti o rostlinopis včetně latinských názvů! Tým projektu TŽM

Zdá se vám, že členů týmu je na obrázku méně než v seznamu? Je to tak. Nemoc a písemná práce z matematiky jim nedovolila zúčastnit se fotografování. :-(

 

Jak se můžete zapojit do projektu vy: O čem projekt je?