csendeplrusk

 Organizace výuky

od 26.4.2021

 
1.- 4. ročníky kombinují
praktickou výuku ve škole
a distanční výuku

 

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01
Zaměření: Mechatronika
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
18-20-M/01

STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01
Zaměření: CNC stroje, ROBOTIKA

Informace pro žáky a rodiče (zákonné zástupce) vzhledem ke COVID-19

1. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

2. V případě, že se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění během pobytu ve škole, bude mu neprodleně poskytnuta rouška a:

- nezletilý žák bude umístěn do izolace ve škole a současně bude zákonný zástupce informován s ohledem na nutnost bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy,

- zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy a současně budou informováni jeho rodiče.

3. Povinností zákonného zástupce, resp. zletilého žáka je telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

4. V případě potvrzení nákazy covid-19 u žáka, zákonný zástupce resp. zletilý žák bezodkladně informuje školu na email sekretar@sps-karvina.cz nebo na telefonní čísla 596 348 161, 733 679 533.

5. Ve škole jsou dodržována zvýšená hygienická opatření.

6. Vedení školy průběžně sleduje republikový, respektive lokální vývoj situace v rámci systému semafor a na www.sps-karvina.cz informuje o protiepidemických opatřeních týkajících se školy.

7. Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné třídy; distanční výuka je pro žáky povinná; ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenční výuce.

20 let Moravskoslezského kraje

VP

Facebook

Google

Spolupracujeme s podniky našeho regionu:

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. KOVONA SYSTÉM, a.s., Český Těšín Karimpex strojírny s.r.o. Veolia Energie ČR, a.s. ŽDB DRÁTOVNA a.s. ČEZ Envirta.cz, Praha Gates Hydraulics s.r.o., Karviná Kohut Třinec LIFT COMPONENTS s.r.o.   COMTRIX spol. s r.o.    Třinecké železárny, a.s.

 Spolupráce se školami:

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 	Wodzisław Śląski, PolandPowiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 	 Wodzisław Śląski, PolandScuola di Robotica Genova, ItalyKayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kayseri, TurkeyArif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	Kayseri, TurkeyInstituto Superiore Statale "E.Montale-Nuovo IPC" 	Genova, Italy

 VŠB- TU  Ostrava Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné