csendeplrusk

O škole

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

pdfInformace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

Pokud Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední průmyslovou školou, Karviná, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední průmyslovou školou, Karviná, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední průmyslovou školou, Karviná, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední průmyslovou školou, Karviná, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední průmyslové škole, Karviná, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední průmyslovou školu, Karviná, příspěvkovou organizaci:

 

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost:

Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10,

komunikační adresa:

Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha,

e-mail: dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377