csendeplrusk

90. narozeniny školy

 

1. října 1921 byla zahájena výuka na Průmyslové a mistrovské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karvinné. Nejdříve v provizorních prostorách, ale již od 18. října 1923 v nově postavené školní budově v Karviné-Dolech.

Slavnostním aktem vysazení devíti pamětních lip byly v pátek 7. října 2011 zahájeny oslavy významného výročí 90 let existence školy. Byť pršelo, jen se lilo, sešli jsme se v 10 hodin před průmyslovkou.

lipy_1m

Oslavy vyvrcholily v sobotu 8. října 2011 dnem otevřených dveří, na který jsme se všichni velmi připravovali. Již před 10 hodinou a otevřením školních bran byly parkoviště školy i přilehlé uličky zcela zaplněny auty návštěvníků. Uvnitř již na ně čekali průvodci z řad studentů a zaměstnanci školy spolu se studenty v jednotlivých učebnách.  Návštěvníci si mohli odborné a kmenové učebny nejen prohlédnout, ale také si vyzkoušet některé z nových způsobů výuky, např. práci s interaktivní tabulí. Ve vestibulu školy bylo také možno si zakoupit almanach, který škola vydala u příležitosti oslav, DVD s almanachem, fotografiemi, videosnímky a další upomínkové předměty – vlastní mince, keramické medaile, pohlednice s fotografiemi školních budov, perníčky a  další.

 

Video o oslavách SPŠ v regionální televizi POLAR

Video o oslavách SPŠ v regionální televizi POLAR

 

Sponzoři

Děkujeme, že jste za námi přišli a těšíme se na shledanou i dříve než za deset let.

 

Děkujeme všem, kteří se na oslavách podíleli  – zaměstnancům, studentům a zvláštní poděkování patří také rodičům našich studentů.

 

Almanach SPŠ Karviná a DVD si můžete zakoupit denně mezi 7:00 a 15:30 u paní Sylvy Kuzníkové, naší účetní. Almanach 150 Kč, DVD 50 Kč.

 

 

Prohlédněte si fotky v naší fotogalérii

 

fotogalerie