csendeplrusk

Historie školyHistorie dnešní SPŠ začíná 5. října 1921 zahájením výuky na Průmyslové a mistrovské škole strojnické Matice osvěty lidové v Karvinné. Po dvouročním provizoriu se škola přestěhovala do nově postavené patrové budovy s dílnami v Karviné - Dolech, odkud se musela škola v roce 1959 dočasně přestěhovat do náhradní budovy v Karviné 6 kvůli vlivům poddolování. V této náhradní budově se vyučovalo téměř 30 let, než se mohla škola v roce 1988 přestěhovat do současné nové školní budovy v Karviné - Hranicích. Na základě žádosti občanů polské národnostní menšiny byla 1. září 1951 zahájena výuka v paralelních třídách s polským vyučovacím jazykem. V současné době probíhá výuka ve třídách smíšených.
Zajímavosti

  • Za okupace byla škola evakuována do Vsetína
  • Během svého trvání byl změněn název školy sedmnáctkrát
  • V čele školy se vystřídalo 14 ředitelů
  • Počet absolventů všech typů studia (denní, dálkové, večerní) činí za 80 let 10322
  • Na škole působilo za 80 let 287 vyučujících

 

 Budova školy 1921  Budova školy 1921  Budova školy 1959-1988

 Budova školy 1988 - 2010

 Areál školy od roku 2010