csendeplrusk

Zájmová činnost - Kroužky

RADIOTECHNICKÝ KROUŽEK


Elektrodílna Vedoucí : Ing. Kubica Jan
Zázemí : Vlastní elektrodílna
Cíl : Nabídnout spolupráci každému žákovi, který projeví o obor elektroniky zájem.
Náplň činnosti : Naše činnost vychází ze vstřícnosti vedení školy a z dobré spolupráce se SRPŠ a s magistrátem města. Jejich zájem se odráží ve spokojenosti našich " konstruktérů", o čem svědčí i vysoká účast ať v soutěži SOČ nebo v celostátní soutěži mládeže v radiotechnice, kde získáváme přední místa i na krajských úrovních. Vše však začíná na hodinách praxe, kde žáci mají přístup k moderním konstrukcím v oblasti elektroniky. Vzhledem k vybavenosti dílen a akcepcí požadavků soudobých technologií a vedením školy.

Úspěchy :
1. místo krajské kolo - J. Štajer - Zesilovač 500 W
1. místo okresní kolo - J. Štajer
2. místo okresní kolo - S. Bocek - Usměrňovací zdroj
3. místo okresní kolo - R. Zuczek - Dálkové ovládání

 

KERAMICKÝ KROUŽEK

Keramická dílna Vedoucí: PaedDr. A. Bystroňová, od roku 1995
Zázemí: Keramická dílna s vlastní pecí
Náplň: zvládnutí technik, modelování, glazování
Výstavy: Státní archiv Karviná, Regionální knihovna v Karviné, výstavky ve škole 2x ročně.
Kroužek navštěvuje 15 studentů školy. Výrobky slouží jako dárkové upomínkové předměty pro hosty, jako vnitřní výzdoba školy, jako prezentace školy na veřejnosti.

Ve výtvarném oboru na VŠ pokračovali:
J. Voldán - absolvent Ostravské univerzity, obor sochař.
T. Malchar - absolvent Ostravské univerzity, obor výtvarná výchova a základy prům. výroby.
Ž. Mrózková - studentka Ostravské univerzity, obor výtvarná výchova.