csendeplrusk

Zájmová činnost - Sport

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI SPŠ KARVINÁemail: mkuncik@sps-karvina.cz
Založen roku 1995. Organizuje zájmové sportovní kroužky:

- házená ( Mgr. M. Kunčík)
- košíková ( Mgr. M. Kunčík)
- sálová kopaná ( Mgr. M. Kunčík)

 


Úspěchy v soutěžích :

Házená :

2010 - Mistři České republiky v házené chlapců.

2003 - 1. místo v okresním kole házené chlapců
2000 - 2. místo republikové finále SŠ házené chlapců - Třeboň
1998 - 2. místo republikové finále SŠ házené chlapců - Plzeň
1998 - vítěz regionálního kola házené chlapců

Ostatní :
2004 - 3. místo v okresním kole, hokejbal chlapců
2004 - 4. místo v okresním kole, florbal chlapců
2003 - 2. místo v okresním kole, plavání chlapců
2003 - 3. místo v okresním kole, sálová kopaná chlapců
2001 - 1. a 3. místo v regionálním kole, sportovní lezení
2001 - 2. místo v regionálním kole, košíková chlapců
1998 - 2. místo republikové finále SŠ házené chlapců - Plzeň
1998 - vítěz regionálního kola házené chlapců

Náplň:

- celoroční turnaj třídních družstev v jednotlivých sportech
- účast školního reprezentačního družstva podle úspěchů
v okresních, regionálních a republikových kolech i na MS!

V rámci výuky TEV ogranizujeme:

- plavecký kurz pro 1. ročník
- lyžařský kurz pro 1. ročník
- turistický kurz pro 2. ročník
- zdravotní TEV ( Dr. J. Jurčová )