csendeplrusk

Články

YES, I DO

thumbnail IMG 8195A je to tady… Slavnostní předávání certifikátů absolventům modulu Stroje a zařízení předznamenalo ukončení dvouletého projektu na podporu výuky odborné angličtiny.

Během těchto dvou let se učitelé vzdělávali v kurzech všeobecné a odborné angličtiny a studenti absolvovali moduly Strojírenská technologie a Stroje a zařízení.

Všem zúčastněným děkujeme a studentům srdečně blahopřejeme k získaným certifikátům :o)

Pokračujeme v konverzaci s rodilým mluvčím

MattOd září 2019 jsou pondělní hodiny angličtiny opět věnovány konverzaci s naším kanadským lektorem Mattem. Na základě harmonogramu se v hodinách vystřídají žáci všech ročníků a oborů.

Probíraná témata vychází ze ŠVP, ale reagují také na aktuální události. Cílem je dozvědět se informace o životě v Severní Americe, porovnat je s našimi zvyklostmi a diskutovat o věcech kolem nás. V letošním roce jsme už hovořili o rozdílech ve studiu, bydlení, hledání práce, či stravování.

Číst dál...

Soutěž v anglické konverzaci

1Domluvit se anglicky patří dnes mezi jedny z nejžádanějších dovedností na trhu práce. Příležitost ukázat, jak jim jde angličtina dostali studenti 2. a 3. ročníků v úterý 29. ledna 2019. Každoroční soutěž konverzace v anglickém jazyce proběhla podobně jako v předchozích letech.

Číst dál...

Kdo je nejlepší “English speaker” aneb školní kolo soutěže

ANJ soutěž 2018Soutěž v anglické konverzaci má ve škole již dlouhou tradici. Vítěz školního kola postupuje do okresního kola, kde může porovnat své dovednosti se studenty z ostatních středních škol.

Přihlášení studenti musí nejdříve podstoupit poslechový test a také Use of English test, který testuje gramaticko-lexikální úroveň jazyka. Po vylosování tématu má každý účastník 5 minut na přípravu. Předpokládá se, že soutěžící předvede plynulý a dobře strukturovaný přednes na zadané téma a během 3 minut prokáže co největší šíři slovní zásoby i mluvnických prostředků. Součástí soutěže jsou i reakce na otázky poroty a popis obrázku.

Číst dál...

Nice to meet you, Mr A.

MattOd 11. září 2017 budou pondělní hodiny angličtiny v rukou Matta Ammendolia. V rámci projektu financovaného z prostředků EU tak budou mít učitelé i žáci příležitost zažít autentickou výuku anglického jazyka vedenou rodilým mluvčím po celý školní rok. Věříme, že tato zkušenost přispěje k odstranění zábran mluvit cizím jazykem a podpoří zájem studentů o učení. Spolupráce učitelů angličtiny s rodilým mluvčím přinese nové zkušenosti a to se projeví i v ostatních hodinách angličtiny.

Číst dál...