csendeplrusk

Přijímací zkoušky - 8. června 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 termín konání testů jednotné přijímací zkoušky  pro čtyřleté obory vzdělání na 8. června 2020.

Časový rozvrh konání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky naleznete zde.

Pozvánky k přijímacím zkouškám se všemi potřebnými informacemi budeme posílat poštou nejpozději 10 dní před konáním přijímacích zkoušek.

Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020.

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).