csendeplrusk

Maturitní zkoušky - informace

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE (MZ)

 

Aktuální informace k maturitní zkoušce - ZDE! 

Upravený model maturitní zkoušky - ZDE!

 

1. SPOLEČNÁ ČÁST

 

a) Předměty společné části MZ

- Povinné:
  • ČJL - didaktický test (DT)
- Volitelné:
  • Cizí jazyk (CJ) - ANJ (DT)
  • Matematika (MAT) - didaktický test (DT)

 

2. PROFILOVÁ ČÁST

 

OBOR: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

a) Předměty profilové části MZ

- Povinné:

Český jazyk a literatura - ČJL (UZ)

Anglický jazyk  - ANJ (UZ) *

Operační systémy a počítačové sítě - OSS (ÚZ)

Aplikační programové vybavení - APV (ÚZ)

 

b) Praktická zkouška (PRZ) nebo maturitní práce s obhajobou (MP)

Praktická maturitní zkouška - PMZ

  

OBOR: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

 

a) Předměty profilové části MZ

- Povinné:

Český jazyk a literatura - ČJL (UZ)

Anglický jazyk - ANJ (UZ) *

Elektronika - ELT (ÚZ)

Mechatronika - MCH (ÚZ)

 

b) Praktická zkouška (PRZ) nebo maturitní práce s obhajobou (MP)

 Praktická maturitní zkouška - PMZ

 

OBOR: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

 

a) Předměty profilové části MZ

- Povinné:

Český jazyk a literatura - ČJL (UZ)

Anglický jazyk - ANJ (UZ) *

Stavba a provoz strojů - SPS (ÚZ)

Strojírenská technologie - STT (ÚZ)

 

b) Praktická zkouška (PRZ) nebo maturitní práce s obhajobou (MP)

Praktická maturitní zkouška - PMZ


Vysvětlivky: * - pokud byl jazyk zvolen ve státní části, (MZ) - maturitní zkouška, (DT) - didaktický test, (PP) - písemná práce, (ÚZ) - ústní zkouška, (MP) - maturitní zkouška s obhajobou, (PMZ) - praktická zkouška