csendeplrusk

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III

PROJEKT

Operační program

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/17.01148

Cíl projektu

Zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. rekonstrukce a materiálové vybavení tří venkovních sportovních hřišť při vzdělávacích zařízeních, tak aby odpovídaly požadavkům vzdělávání 21. století. Rozšíření nabídky sportovních zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, handicapovaných občanů a široké veřejnosti. Podpora komunitní role škol (zázemí pro poskytování komunitních služeb), vytvoření zázemí pro neziskové organizace působící v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času, zvýšení soudržnosti obyvatel s územím, ve kterém žijí.

Výstupy projektu

1. Zlepšené, moderní prostorové podmínky sportovních zařízení škol.
2. Zvýšení kvality materiálového vybavení škol.
3. Zvýšení úrovně a bezpečnosti výuky tělesné výchovy a mimoškolního trávení volného času dětí a mládeže, včetně handicapovaných žáků.
4. Zvýšení nabídky a kvalitních podmínek pro sportovní vyžití široké veřejnosti v daných obcích.
5. Úspory energií a nákladů na provoz a údržbu modernizovaných sportovních zařízení.

Partneři projektu

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu

Výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

38.422.296,77

Dotace EU

32.059.028,03

Podíl kraje

6.363.268,74

Doba realizace projektu

9/2011 – 9/2012