csendeplrusk

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

LOGO EU

 

Název projektu

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

Realizátor projektu

RPIC-ViP s.r.o.

Partneři projektu

● Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice,

● Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava,

● Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek,

● Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava,

Střední průmyslová škola, Karviná,

● Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice,

● Střední průmyslová škola stavební, Havířov,

● Střední průmyslová škola stavební, Opava,

● Střední průmyslová škola stavební, Ostrava,

● Střední škola elektrotechnická Frenštát pod Radhoštěm,

● Střední škola průmyslová a umělecká,

● Střední škola teleinformatiky, Ostrava,

● Střední zahradnická škola, Ostrava,

● Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,

Rozpočet v Kč

16.104.694,90 Kč

 

 

Cíle projektu:

1. Zvýšení motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech

2. Zvýšení kvality odborného vzdělávání na zapojených středních školách:

- tvorba a pilotní ověření inovativních vzdělávacích příruček pro výuku odborných předmětů

- zajištění materiálních podmínek

- pořízení didaktického vybavení

- rozvoj spolupráce mezi školami navzájem a s dalšími subjekty nadregionálním trhu práce

- zvyšování a posílení kompetencí pedagogů.

 

Přehled aktivit doposud realizovaných na naší škole:

 • Tvorba příručky Základy 3D modelování vprogramu SolidEdge
 • Přehlídka studentských prací 31.3.2009
 • Exkurze žáků naší školy na mezinárodní strojírenský veletrh BRNO2009
 • Kurz 3D modelování pro žáky ZŠ
 • Den otevřených dveří
 • Soutěž v3D modelování
 • Soutěž CAD a programování CNC

 • Trénink rozvoje klíčových kompetenci pedagogických pracovníků

 • Adaptačně motivační kurzy

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizované aktivity:

Dne 9. května se konala exkurze žáků 2. ročníků na vodní elektrárnu Dlouhé stráně

1235689

Konference „Budoucnost odborného vzdělávání - správný směr" – duben 2011

Konference byla určena pro žáky středních škol. Měli možnost se seznámit s firmami, které prezentovaly své možnosti zaměstnání a požadavky na absolventy středních škol technického směru.

 

Konference

Úvodní slovo profesora Ing. Petra Noskieviče, CSc., prorektora pro studium VŠB-TU

 

Konference

Soutěž v CAD modelování - březen 2011

Soutěž 3DVe dnech 22. – 30. března.2011 proběhla na naší škole soutěž v CAD modelování. Soutěžilo 67 studentů ze třetích ročníků a 5 (odvážných) studentů ze čtvrtého ročníku.

 

 

 

 

 

 

 

Konference „Budoucnost odborného vzdělávání - správný směr" – říjen 2010

 

Cíle konference:
• prezentace projektu široké veřejnosti
• podpora odborného vzdělávání
• prezentace firem v regionu

Účastníci:
• představitele škol zapojených do projektu
• výchovní poradci ze základních škol
• představitele jednotlivých firem

Konference

Prezentace naší školy na stánku na konferenci říjen 2010

 

Konference

 

123Soutěžní model

 

Adaptační kurzy 2010

Adaptační kurz Adaptační kurz Adaptační kurz Adaptační kurz Adaptační kurz Adaptační kurz Adaptační kurz

 

Kurz 3D modelování pro žáky ZŠ.

Soutěž CAD Adaptační kurz 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ 3D práce žáků ZŠ

 

Den Otevřených dveří prosinec 2009

Den Otevřených dveří prosinec 2009

 

Přehlídka žákovských prací duben 2009

Přehlídka žákovských prací duben 2009 Přehlídka žákovských prací duben 2009 3D práce  žáků ZŠ