csendeplrusk

PULSOS

PULSOS - Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/29.01724

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve vybraných středních odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (partneři projektu). Bude zlepšeno vybavení škol, takže bude plně odpovídat úrovni technického vývoje a požadavkům moderní výuky.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Partneři projektu

  • Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
  • Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
  • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace,
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace,
  • Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace,
  • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace.

Financování projektu

Zdroj financování projektuvýše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 9 703 624,35
Celkové způsobilé výdaje projektu 9 544 258,37
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR 8.112.619,61
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 1 591 004,74

Doba realizace projektu

únor 2015 – září 2015

Kontaktní osoba

Ing. Kateřina Blahová
projektový manažer
odbor evropských projektů

tel.: 595 622 496
e-mail: katerina.blahova@msk.cz

Banner ROP 2007-13