csendeplrusk

Výuka anglického jazyka na SPŠ

Anglický jazyk se vyučuje ve všech ročnících všech studijních oborů na SPŠ Karviná

- v prvních dvou letech studia 3x týdně 1 vyučovací hodina (45 minut)

- ve třetím a čtvrtém ročníku 4x týdně 1 vyučovací hodina

Na škole jsou dvě moderně vybavené jazykové učebny s interaktivním projektorem a tabulí.

Studenti mohou využít širokou nabídku doplňkových materiálů - mapy, komunikační karty, četbu v originále (adaptovanou) atd.

Spolupracujeme s jazykovou školou Cloverleaf v Ostravě a pro zájemce nabízíme kurz přípravy ke složení mezinárodního certifikátu PET a FCE.

Učebnice a učební  materiály & co budete potřebovat

New Headway Pre-Intermediate (The Third Edition) - Student's Book, Workbook with Key (1. a 2. ročník)

English File (Third Edition) - Student's Book (3. a 4. ročník) ISBN 978-0-19-451989-2

anglicko-český; česko-anglický slovník

Dle úrovně anglického jazyka využíváme předplatné časopisu Drive a Bridge.

Dříve použité učebnice lze zakoupit na začátku září na školní burze. V případě zájmu jsme schopni na začátku školního roku nové učebnice s větší slevou hromadně objednat.

O jazykové úrovni

Rozlišuje se šest jazykových úrovní A1, A2, B1, B2, C1 a C2, od začátečníka po profesionála.

Po základní škole by se měla jazyková úroveň pohybovat kolem úrovně A2 a naším cílem na SPŠ je dosáhnout úrovně B1 - samostatný uživatel jazyka (úroveň státní maturitní zkoušky z AJ, Cambridge PET...), a to ve všech jazykových dovednostech, tj. čtení s porozuměním, psaní, poslechu a komunikaci.

Doporučené zdroje k výuce i samostudiu

školní e-learningový systém Moodle

Info a tipy k výuce, zajjímavé odkazy: www.enict.cz

Angličtina na internetu zdarma, kvízy i testy: www.helpforenglish.cz

Procvičování mluvnice i slovní zásoby online: www.ego4u.com

Informace ke státní matritní zkoušce z anglického jazyka: www.novamaturita.cz

Online podpora učebnice English File Third Edition Intermediate