csendeplrusk

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce

 

KÁNON TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

 

Ústní zkouška

Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy. Součástí tohoto katalogu je kánon titulů z české i světové literatury, z něhož si žáci vybírají 20 titulů. Žákův seznam titulů tvoří seznam jeho maturitních zadání, z něhož si žák jedno losuje.

Zároveň jsou stanovena závazná pravidla pro výběr titulů z kánonu. Žáci konají ústní zkoušku podle pracovního listu, který je tvořen výňatkem z daného titulu, výňatkem z neuměleckého textu a závaznou strukturou zkoušky. Po vylosování zadání má žák 20 minut na přípravu ke zkoušce, samotná zkouška před zkušební komisí trvá 15 minut.

 

Struktura ústní zkoušky

1. analýza výňatku z uměleckého díla

(charakteristické rysy výňatku, a to s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla)

2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext příslušného díla

3. obsahové porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého

4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika

Při vyhodnocení ústní zkoušky jsou zohledňována následující kritéria:

1. věcná správnost, relevantnost informací a jejich rozsah;

2. prezentace tvrzení (názorů), strategie argumentace;

3. volba jazykových prostředků, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační situaci;

4. jazyková správnost.

 

KÁNON TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY

Student k ústní zkoušce předloží seznam s názvy dvaceti přečtených titulů.

 Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie,drama.

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených

literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

 

1. Literatura do konce 18. století

  Próza Poezie Drama
Světová literatura G. Boccaccio: Dekameron   W. Shakespeare: Romeo a Julie/ Kupec benátský/ Othello/ Zkrocení zlé ženy
    Moliére: Lakomec
D. Defoe: Robinson Crusoe   C. Goldoni: Sluha dvou pánů
M. Cervantes: Důmyslný rytíř...    
J. Swift: Gulliverovy cesty    
     
     
Česká l. J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce    
     

  

 

2. Literatura konce 19. století

  Próza              Poezie Drama
Světová literatura V. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži   N. V. Gogol: Revizor
H. de Balzac: Otec Goriot   E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
G. Flaubert: Paní Bovaryová    
L. N. Tolstoj: Anna Kareninová    
E. Zola: Zabiják / Nana    
G. de Maupassant: Kulička, Miláček    
O. Wilde: Obraz Doriana Graye    
A.S. Puškin: Evžen Oněgin    
W. Scott: Ivanhoe    
F.M.Dostojevskij: Zločin a trest    
H. Sienkiewicz: Quo vadis    
Ch. Dickens: Oliver Twist E. A. Poe: Černý kocour/ Jáma a kyvadlo    
A.S. Puškin: Evžen Oněgin    
Česká literatura B. Němcová: Babička / V zámku a podzámčí, Divá Bára K. H. Mácha: Máj A. a V. Mrštíkové: Maryša
J. Neruda: Povídky malostranské K. Havlíček Borovský: Král Lávra J. K. Tyl: Strakonický dudák
J. Arbes: Svatý Xaverius K. J. Erben: Kytice  
    G. Preissová: Její pastorkyňa
    J. Vrchlický: Noc na Karlštejně
     

 

3. Literatura 20. a 21. století

Próza          Poezie Drama
Světová literatura E. Hemingway: Stařec a moře, Sbohem armádo   G. B. Shaw: Pygmalion
E. M. Remarque: Na západní frontě klid   S. Beckett: Čekání na Godota
A. de Saint - Exupéry: Malý princ    
M. Bulgakov: Mistr a Markétka    
V. Nabokov: Lolita    
J. Steinbeck: O myších a lidech    
R. Rolland: Petr a Lucie    
A.Solženicyn: Jeden den Ivana Denisoviče    
W. Styron: Sophiina volba    
J. Kerouac: Na cestě    
M. Waltari: Egypťan Sinuhet    
U. Eco: Jméno růže    
G. G. Márquez: Sto roků samoty    
K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven    
J. R. R. Tolkien: Pán prstenů/Hobit    
J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě    
P. Ryan: Jak jsem vyhrál válku    
G. Orwell: Farma zvířat, 1984    
     

 

Česká

 

Z. Jirotka: Saturnin

 

P. Bezruč: Slezské písně

 

Voskovec, Werich: Balada z hadrů

K. Čapek: Povídky z jedné kapsy / Povídky z druhé kapsy / Válka s mloky, , J. Wolker: Těžká hodina K. Čapek: R.U.R/ Bílá nemoc/ Matka
J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války   A. Jirásek: Lucerna
V. Vančura: Rozmarné léto   V. Nezval: Manon Lescaut
K. Poláček: Bylo nás pět   V. Havel: Audience
J. Havlíček: Petrolejové lampy / Neviditelný   Svěrák, Smoljak: Dobytí severního pólu
J. Škvorecký: Zbabělci    
L. Fuks: Spalovač mrtvol    
M. Kundera: Žert / Směšné lásky    
J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma    
B. Hrabal: Ostře sledované vlaky / Obsluhoval jsem anglického krále    
O. Pavel: Smrt krásných srnců    
A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou    
V. Kaplický: Kladivo na čarodějnice    
V. Páral: Milenci a vrazi    
I.Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník    
V. Dyk: Krysař    
M. Viewegh: Báječná léta pod psa    
K. Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch/Žítkovské bohyně    
R. Denemarková: Peníze od Hitlera